OZ BÝVAJME BEZPEČNE

Občianske a spotrebiteľské združenie Bývajme Bezpečne je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá :

informuje a vzdeláva širokú verejnosť v oblasti bezpečného bývania
vzbudzuje záujem verejnosti o dodržiavanie zásad bezpečného bývania
sprostredkuváva verejnosti informácie prostredníctvom médií (televízia, rádia, internet)
organizuje verejné akcie a prostredníctvom tlačových brožúr a letákov informuje o problematike bezpečného bývania a zabezpečenia domácností
venuje sa všetkým skupinám (deti, mládež, dospelí, seniori)
spolupracuje s odbornými partnermi, mediálnymi partnermi, verejnou správou, mimovládnymi organizáciami

                     

Televízny seriál Bývanie bezpečne 2018

Nábytok a Bývanie Nitra 2018

Televízny seriál Bývanie bezpečne 2017

Nábytok a Bývanie Nitra 2017

Konferencia Security fórum 2016

Dobrá rada v Slovenskom rozhlase - rádio Regina 2016

Televízny seriál Bývanie bezpečne 2016

Preventívny projekt

Nábytok a Bývanie Nitra 2016

Preventívny projekt

Nábytok a Bývanie Nitra 2015

Preventívny projekt

Nábytok a Bývanie Nitra 2014

Konferencia Security fórum 2013

Autosalón Nitra 2013

Centrálny deň polície 2013

Leták Bývajme Bezpečne 2013

TV Bývanie bezpečne 2013

Nábytok a Bývanie Nitra 2013

STV Energetika dverí a okien

Prevencia Zvolen 2012

TV Bývanie bezpečne 2012

Nábytok a Bývanie Nitra 2012

Konferencia Security fórum

TV seriál Bývanie 2011

Nábytok a Bývanie Nitra 2011

Projekt CPTED, Ireland 2010

Deň Polície Bratislava 2010

Leták Bývajme Bezpečne 2010

Leták Bývajme Bezpečne 2009

Leták Bývajme Bezpečne 2009

Seriál na rádiu Slovensko

Leták Bývajme Bezpečne 2008

Publikace Bydleme Bezpečně

Publikácia Bývajme Bezpečne

Publikácia Bezpečné Bývanie

TV seriál Bývanie 2008