TV seriál Bývanie 2008

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > TV seriál Bývanie 2008

Každý z nás prechádza denne dverami. Sú to práve dvere, ktoré oddeľujú naše súkromie od okolitého sveta. Toto bolo dôvodom, prečo sme sa rozhodli pripraviť jedinečný televízny seriál s názvom Bývajme Bezpečne. 
Seriál bol púšťaný v regionálnych televíziách po celom Slovensku v roku 2008.
Pravidelne prinášal nové nápady, postrehy, skúsenosti o možnostiach zabezpečenia sa bezpečnostnými dverami, o slabostiach obyčajných dverí, kedy si chrániť majetok, štatistikách krádeží, bytovým domom, rodinným domom, ukážkám prekonávania obyčajných dverí, diváckým otázkám, o prevencii Policajného zboru ...
Tí, ktorí nemali možnosť sledovať tento seriál vo svojej regionálnej TV, môžu si ho pozrieť na našom portáli. Účastníkmi a protagonistami tohto seriálu boli:
Odbor komunikácie a prevencie, kancelária prezidenta Policajného zboru - kpt. JUDr. Alexander Kliment 
ADLO - Bezpečnostné dvere - Ing. Jozef Adame

Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 1. časť
   
   - predstavenie celého seriálu Bývajme Bezpečne

 

 

 

 

Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 2. časť

   - obsahom druhej časti je zamyslenie sa, čo a hlavne koho
   si máme chrániť.  
   Hlavne by sme si mali chrániť svojich najbližších, svoje rodiny ...
 

 Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 3. časť 


   - tretia časť sa venuje ochrane majetku, výšky spôsobených škôd
   stále stúpajú ...

 
Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 4. časť 

   - štvrtá časť sa venuje bytovým domom, ohroziteľnosti bytov ...
Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 5. časť 

   - piata časť sa venuje obyčajným vchodovým dverám, ich zloženiu,
   ich slabostiam ...

Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 6. časť

   - šiesta časť sa venuje demonštráciám figuranta ako za pomoci
   bežného náradia je jednoduché prekonať obyčajné dvere ...
 

Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 7. časť

   - siedma časť sa venuje ďalším demonštráciám figuranta
   prekonávania obyčajných dverí ...Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 8. časť

   - ôsma časť sa venuje hlavným vchodovým dverám do rodinného
   domu, zabezpečeniu rodinného domu ...


Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 9. časť

   - deviata časť sa venuje vchodom do pivníc, zadným vchodom
   do rodinného domu ...


Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 10. časť

   - desiata časť sa venuje všeobecne kľúčom, ich každodennému
   používaniu, ich dôležitosti ...


Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 11. časť

   - jedenásta časť sa venuje kľúčom z hľadiska ich rozdelenia,
   dôležitosti ...


Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 12. časť

   - dvanásta časť sa venuje diváckej odpovedi:
   "Aký široký záber má oddelenie prevencie", odpoveď 1 ...
 

Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 13. časť

   - trinásta časť sa venuje diváckej odpovedi:
   "Aký široký záber má oddelenie prevencie", odpoveď 2 ...  
 

Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 14. časť

   - štrnásta časť sa venuje Dňom Polície, ich poslanie
   a prínos pre občanov, vrátane ukážok a účasti aj našej
   firmy ADLO Bezpečnostné dvere na dňoch Polície  ... 

 Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 15. časť

   - pätnásta časť sa venuje tlačenej publikácii Bývajme bezpečne   ...
 


Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 16. časť

   - šestnásta časť sa venuje dovolenkám, zabezpečenie
   pred dovolenkami, dobré rady pred dovolenkami ...


Televízny seriál - Bývajme Bezpečne 17. časť

   - sedemnásta časť sa venuje zhodnoteniu televízneho seriálu 
   Bývajme bezpečne ...