Polícia - Prevencia

Odporúčania PZ

POLICAJNÝ ZBOR ODPORÚČA


Zlodejom – bytovým vlamačom stačí na vykonanie krádeže vlámaním iba krátky čas. Chráňte sa pred ich konaním zabezpečením vlastného obydlia, chaty či objektu slúžiaceho na podnikanie. NEDAJTE ZLODEJOM ŠANCU.

 

Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom väčším ako ľudská hlava.
Zabezpečte si kvalitné bezpečnostné dvere alebo aspoň bezpečnostný zámok v kombinácii s ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, napr. zabezpečte zárubne proti roztiahnutiu.
V prípade, že bývate na prízemí, nainštalujte okrasné mreže a bezpečnostné fólie na okná, balkóny a loggie spolu so spoľahlivým zatváraním okien zvýšite tým bezpečnosť vášho bývania.
Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach (pod rohožkou, v kvetináči a pod.) Sú to prvé miesta, kde zlodeji hľadajú. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas. Ak v období vašej neprítomnosti zveríte niekomu kľúče od svojho bytu, dôkladne zvážte, či je to osoba spoľahlivá a dôveryhodná.
Nainštalujte si časové spínače na osvetlenie, ktoré aj v čase Vašej neprítomnosti zapnú osvetlenie v byte, čím vznikne dojem, že byt nie je opustený.
V prípade možnosti zabezpečte byt (dom) zabezpečovacím zariadením vyvedeným na pult centralizovanej ochrany Policajného zboru alebo súkromnej bezpečnostnej služby.
Neuschovávajte väčšie finančné obnosy doma, bezpečnejšie budú v banke. Ak je vkladový produkt chránený heslom, heslo nikdy nevkladajte do vkladnej knižky, uložte ho oddelene na inom bezpečnom mieste.
Cennosti, hlavne šperky a cenné zbierky môžete uschovať počas Vašej dlhodobejšej neprítomnosti v prenajatom trezore banky.
Doklady od drahého priemyselného i spotrebného tovaru si dobre uschovajte. Vyznačené výrobné číslo na doklade umožní Policajnému zboru pátrať po Vašom odcudzenom majetku, po páchateľovi krádeže, vec identifikovať a vrátiť ju späť do Vášho vlastníctva.
Počas dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu.
Nezaťahujte okná bytu roletami - dávate tým na vedomie, že nie ste doma.
Majte dobré vzťahy so susedmi - sú jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom. Požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu vášho domu, bytu, prípadne si všímali pohyb neznámych podozrivých osôb.
Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodej vždy uprednostňuje prístup „maskovaný“ kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.
Ak ste doma, využívajte osvedčené “kukátko”. Pohľad doň Vám umožní premyslieť si, či zvoniacemu otvoríte. Aj v tomto smere je na našom trhu dostatočný výber priezorov, ktoré Vám umožnia vidieť celý vonkajší priestor (tzv. panoramatické priezory). V žiadnom prípade neotvárajte dvere a nevpúšťajte do bytu osoby, ktoré nepoznáte. Predídete tak mnohým nepríjemným a mnohokrát nebezpečným situáciám. Vyžadujte dodržiavanie tejto zásady od svojich detí, ale i starých rodičov. Najmä dôchodcovia sú častým terčom podvodníkov.