Leták Bývajme Bezpečne 2009

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Leták Bývajme Bezpečne 2009

V roku 2009 sa vytvoril leták, ktorý stručne informuje o partneroch portálu Bývajme Bezpečne. Bol spustený pre Deň Polície v Bratislave.
Pozrieť si ho môžete tu v PDF.