Stavebné sporenie

DETI a STAVEBNÉ SPORENIE

O stavebnom sporení väčšinou uvažujeme ako o produkte pre dospelých. Môžu sa stavebnými sporiteľmi stať aj deti?

Stavebné sporenie je určené pre všetky vekové kategórie, čiže aj pre deti.

 

Deti nemôžu uzatvárať žiadne zmluvy. Ako môžu sporiť v Prvej stavebnej sporiteľni?

PSS, a. s., má stavebné sporenie určené špeciálne pre deti pod názvom JUNIOR EXTRA.

Za svoje dieťa uzavrie zmluvu o stavebnom sporení jeho zákonný zástupca, osvojiteľ, alebo súdnym rozhodnutím určený zákonný zástupca. Stavebné sporenie pre deti je možné uzavrieť hneď po narodení dieťaťa, ale aj v ktoromkoľvek veku dieťaťa.

Pri stavebnom sporení JUNIOR EXTRA ide o sporenie pre dieťa do 18 rokov s nízkymi mesačnými vkladmi a extra istotou pre jeho rodičov.

Nižšie splátky umožňujú rodičom sporiť aj pre viac detí súčasne.

A ešte niečo, súčasťou detského stavebného sporenia je aj extra istota. Ide o záväzok PSS, a. s., pokračovať v prípade úmrtia zákonného zástupcu v pravidelných vkladoch na účet zmluvy o stavebnom sporení dieťaťa až do nasporenia polovice cieľovej sumy, maximálne však do výšky 10 000 €.

 

Aké sú najväčšie výhody sporenia pre deti?

Medzi najväčšie výhody sporenia pre deti patria:

•      Nízke mesačné vklady

•      Zákonná ochrana vkladov

•      Stavebný úver, ktorý bude môcť dieťa využiť po dosiahnutí plnoletosti

•      Stavebný úver do 50 000 € bez preukazovania príjmu a založenia nehnuteľnosti

•      Najnižšia splátka stavebného úveru

•      Po 6 rokoch sporenia môžete použiť celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov na ľubovoľný účel (ak nebudete čerpať stavebný úver).

·      Ak uzatvoria zmluvy o stavebnom sporení viacerí členovia rodiny, môžu ich spojiť a spoločne využiť všetky prostriedky zo stavebného sporenia pre zlepšenie bývania

 

Majú aj deti nárok na štátnu prémiu?

Aj pri stavebnom sporení JUNIOR EXTRA získava stavebný sporiteľ (dieťa) úroky na vklady a tiež štátnu prémiu. Štátnou prémiou štát podporuje stavebné sporenie. Pripisuje sa na účet stavebného sporenia podľa vkladov v príslušnom kalendárnom roku.

Výšku úrokov, štátnej prémie či iné potrebné informácie záujemca nájde na webovej stránke Prvej stavebnej sporiteľne, www.pss.sk, alebo môže zavolať do Centra telefonických služieb 02/58 55 58 55.