Stavebné sporenie

AKO ZAČAŤ?

Prvým krokom je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení.

V zmluve sporiteľ uvedie cieľovú sumu, ktorú chce využiť na zlepšenie bývania. Cieľová suma sa skladá z nasporenej sumy a stavebného úveru.

Nasporenú sumu tvoria vklady, štátna prémia a úroky na vklady.

Maximálna výška stavebného úveru sa rovná rozdielu cieľovej sumy a nasporenej sumy.

Cieľovú sumu si zvolí stavebný sporiteľ podľa svojich možností a plánov. Pri určení výšky cieľovej sumy je dôležité vedieť, či chce stavebný sporiteľ financovať bývanie alebo zhodnotiť vklady, koľko môže mesačne sporiť a kedy plánuje realizovať svoje zámery.

Mesačné vklady sa môžu realizovať:

•      Trvalým alebo jednorazovým príkazom z osobného účtu

•      Zrážkami zo mzdy

•      Inkasným príkazom

•      Platobnou kartou prostredníctvom mobilného platobného terminálu

•      Poštovým poukazom na účet

Stavebný sporiteľ môže zmeniť parametre svojej zmluvy o stavebnom sporení na základe písomnej žiadosti v príslušnom formulári.

Všetky potrebné informácie nájde stavebný sporiteľ na webovej stránke Prvej stavebnej sporiteľne www.pss.sk, alebo môže zavolať do Centra telefonických služieb 02/58 55 58 55.