Projekt CPTED, Ireland 2010

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Projekt CPTED, Ireland 2010

Crime Prevention through Environmental Design Cork, Ireland 13. –14. 9. 2010
  Konferencia CPTED sa konala v Maryborough House Hotel v Írsku, v meste Cork v pondelok a utorok, 13. a 14. septembra 2010. 
  Konferencia bola konaná na základe medzinárodného projektu CPTED, čo je prevencia kriminality už pri plánovaní a projektovaní budov. V Európe je pojem CPTED známy tiež ako zníženie kriminality a strachu z kriminality, urbanistické a architektonické riešenie. 
  Na tejto jedinečnej a veľkej medzinárodnej konferencii sme mali možnosť prezentovať už po niekoľký krát projekt Bývajme Bezpečne (vzdelávanie verejnosti), ktorého sú garantmi ADLO - Bezpečnostné dvere a Prezídium Policajného zboru Slovenskej republiky. Náš projekt Bývajme bezpečne zastupoval Mgr. Daniel Mello a okrem neho tam bol zastúpený náš Policajný zbor a tiež fakulta architektúry. Naša účasť mala nepostrádateľný význam, nakoľko naše medzinárodné skúsenosti sú na najvyššej úrovni.
Tejto konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov, odborníci prevencie a odborníci architektúry a to až z 22 štátov Európy. Zúčastnené štáty konferencie: Holandsko, Cyprus, Rumunsko, Rakúsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Chorvátsko, Portugalsko, Španielsko, Fínsko, Bulharsko, Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Nemecko, Škótsko, Írsko.

Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo Fotogalérii.