Konferencia Security fórum 2016

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Konferencia Security fórum 2016

V. ročník konferencie Security fórum 2016. Konferencia sa konala pod záštitou Národného bezpečnostného úradu SR. Konferencia sa venovala prevencii kriminality, terorizmu, objektovej a fyzickej bezpečnosti, kyberpriestoru a bezpečnosti informácií.
OZ Bývajme bezpečne malo prednášku na tému: Spojenie mechanického a elektronického zabezpečenia.
OZ Bývajme bezpečne bolo aj mediálnym partnerom celej konferencie.