Hasiči - Prevencia

Vianočné osvetlenie

V súvislosti s používaním vianočného osvetlenia a dekoračných svietidiel odporúča Hasičský a záchranný zbor nasledovné opatrenia:
-         používať iba certifikované vianočné osvetlenie,
-         v prípade, že sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, je potrebné osvetlenie na vianočnom stromčeku vypnúť z elektrického zdroja energie,
-         rešpektovať pokyny výrobcu a predajcu,
-         nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s opravou jednotlivých žiaroviek a kabeláže,
-         umiestniť vianočný stromček do dostatočne veľkého priestoru, ďalej od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa.

Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru