Poistenie

Na čo si dať pozor pri uzatvorení poistenia

- Podpoistenie – ak je vaša nehnuteľnosť poistená na nižšiu sumu, než je jej skutočná hodnota. Podpoistenie je veľmi častým problémom v prípade starších poistných zmlúv, ktoré sú často uzatvorené na nízke poistné sumy. Do domácnosti môže pribudnúť nové zariadenie, ktoré nie je zahrnuté v pôvodnej poistnej zmluve. Nebude vám tak v prípade škody vyplatená náhrada v plnej výške, prípadne bude táto náhrada odmietnutá úplne. Ochrana pred podpoistením je tzv. indexácia – pravidelná úprava výšky poistnej sumy. Niektoré poisťovne ju ponúkajú automaticky k poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti.
Naša rada: Skontrolujte si vašu poistnú zmluvu a sumu, na akú máte nehnuteľnosť či domácnosť poistenú. Ak nezodpovedá reálnej hodnote vašej nehnuteľnosti či veciam, ktoré máte v domácnosti, takéto poistenie radšej zmeňte!

- Kryté sú iba niektoré riziká - a pohromu, ktorá vás postihne, nebudete mať poistenú. Najčastejšími poistnými udalosťami, ktoré by vaša poisťovňa mala kryť, sú požiar, výbuch, blesk, víchrica, povodeň, záplava, tiaž snehu, lavína, krupobitie, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie kameňov a zeminy, pokles pôdy, náraz neznámeho vozidla, pád cudzích predmetov, vlámanie, lúpež a vandalizmus. Ale pozor! Vy môžete mať poistenú svoju nehnuteľnosť pre prípad požiaru, ale nie všetky poisťovne kryjú aj veci poškodené dymom. Takisto môžete mať poistenie proti blesku, ale nie všetky poisťovne vám vyplatia poistnú sumu aj v prípade nepriameho úderu blesku (prepätia). Poteší aj poistenie, ktoré kryje aj škodu spôsobenú vodou v dôsledku prasknutia alebo poškodenia vodovodného, kanalizačného alebo teplovodného potrubia. Zaujímavou výhodou poistenia môže byť aj predĺžená záruka na elektrospotrebiče.
Naša rada: pozrite si poistné udalosti v poistných podmienkach, ktoré musia byť prílohou každej poistnej zmluvy a v prípade potreby zmeňte vašu poisťovňu!

- Vedľajšie budovy nie sú poistené – napr. v prípade požiaru zhorí iba altánok na dvore. Nie všetky poisťovne ponúkajú v prípade poistenia domov automatické krytie všetkých vedľajších budov a stavieb a v prípade bytov automatické poistenie nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a taktiež automatické poistenie podielu na spoločných priestoroch.

- Vysoká cena poistenia - v dnešnej dobe poisťovne svojim klientom ponúkajú rôzne zľavy, napríklad: ak ste ochotný platiť trochu vyššiu spoluúčasť, dojednáte si k poisteniu nehnuteľnosti aj úrazové poistenie pre členov vašej domácnosti, alebo ak sa rozhodnete poistiť vašu nehnuteľnosť aj domácnosť súčasne. Menej častým benefitom je poistenie na nejaké obdobie zdarma.

- Neznalosť pojmov – viete, aký je rozdiel medzi poistníkom a poisteným; medzi poistným obdobím a dobou trvania poistenia? Pripravili sme pre vás stručný slovník z oblasti poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Kliknite sem.