Leták Bývajme Bezpečne 2013

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Leták Bývajme Bezpečne 2013

Informačný a vzdelávací leták Bývajme bezpečne jdidečný na Slovensku.
Vytlačený a distribuovaný v roku 2013.
Najväčší náklad 300 000 ks.
Distribúcia prostredníctvom pobočiek partnerov a do poštových schránok krajských miest SR.
Jeho cieľom bolo priniesť dobré rady, čo urobiť a na koho sa obrátiť pri zabezpečení nášho bývania proti zlodejom.