Mestské Polície

Dôležité zásady pre rodinné domy

Dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Nezakrývať pohľad na dom vysokými múrmi a hustými plotmi. Zlodej vždy uprednostňuje prístup maskovaný kríkmi, či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý. 
 Neponechávať v okolí domu voľné prístupné náradie a rebríky.
Minimalizovať počet vstupov do domu, rovnako ako počet okien a ďalších stavebných otvorov, hlavne v prízemí.
 Vybaviť dom masívnymi (bezpečnostnými) dverami so zámkou, vložkou a štítom, ktoré sú odolné proti vylomeniu, rozlomeniu, prekopnutiu a vysadeniu. Podobne zabezpečiť i ďalšie stavebné otvory, hlavne menej viditeľné a menej často používané (zadné dvere, pivničné okienka, a pod.). 
  Mechanické zábranné prostriedky doplniť vhodným zariadením elektrickej signalizácie, ďalšími zabezpečovacími prostriedkami, napr. bezpečnostné závory, bezpečnostné retiazky, výplne dverí zabezpečte proti roztiahnutiu poistky dverových závesov, dvere spevnite oplechovaním.
 Na prízemí je vhodné nainštalovanie okrasných mreží a bezpečnostnej fólie na okná, balkóny a lodžie spolu so spoľahlivým zatváraním okien zvýšia bezpečnosť vášho bývania. 
  Pri zabezpečení objektu sa vždy obrátiť na odbornú firmu, zásadne nespoliehať na svoje sily či „susedskú výpomoc“. 
  Neukladať v domácnosti cenné predmety. Ak je to nevyhnutné (šperky, zbierky a pod.), potom ich zvlášť chrániť mechanicky (trezor, schránka), ako aj elektronicky. Okrem toho je vhodné dať si vyhotoviť na takéto predmety dokumentáciu (foto, popis). Môžete ich uschovať hlavne počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti, v prenajatom trezore banky alebo sporiteľne. 
  Doklady od drahého priemyselného i spotrebného tovaru si dobre uschovajte. Vyznačené výrobné číslo na doklade umožní polícii pátrať po odcudzenom majetku, po páchateľovi krádeže, vec identifikovať a vrátiť ju naspäť. 
  Neuschovávajte väčšie sumy doma, bezpečnejšie budú uložené v banke. Ak ich uložíte na vkladnú knižku a heslo si napíšete na papier, nikdy ho nevkladajte do vkladnej knižky, uložte ho oddelene na inom bezpečnom mieste. 
Nevpúšťať do domu neznáme osoby, vydávajúce sa napr. za údržbárov, tzv. odčítačov, meračov a pod., bez preukazu ich totožnosti a príslušnosti k udávanej firme. 
Vylúčiť znaky dlhodobej neprítomnosti, ako je neodprataný sneh nevyberaná poštová schránka, zatiahnuté okenné žalúzie alebo rolety. 
Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach (pod rohožkou, v kvetináči atď). Sú to prvé miesta, kde zlodeji hľadajú. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas. Ak v dobe vašej neprítomnosti zveríte kľúče od svojho domu, dôkladne zvážte, či je to osoba spoľahlivá a dôveryhodná. 
V dobe vašej dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzných, známych alebo susedov, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť domu.
 Mať dobré vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj dom. Požiadajte ich, aby venovali pozornosť okoliu vášho domu, prípadne si všímali pohyb neznámych podozrivých osôb. 
Nechváľte sa majetkovými pomermi a nerozprávajte o tom, kedy odídete na dovolenku. 
I pri krátkodobej neprítomnosti (napr. nákup v blízkom okolí) zatvárať okná v prízemí a nižších podlažiach, rovnako ako zatvárať a zamykať dvere. 
V súčasnosti je viac než vhodné mať byt či dom poistený. Dnes už môžete využiť služby rôznych poisťovní a vybrať si čo najvýhodnejšiu ponuku poistenia vášho majetku. 
Ak stratíte kľúče, okamžite vymeňte zámku