Poistenie

Najčastejšie otázky

 

 
  1. Čo znamená poistenie nehnuteľnosti?
- Poistenie nehnuteľnosti je poistenie rodinného domu alebo bytu. Toto poistenie ochráni váš majetok pred všetkými živlami a vandalizmom. V niektorých prípadoch získate spolu s poistením nehnuteľnosti aj poistenie vedľajších budov a stavieb ako bonus.
 
  1. Nie je mi jasný pojem poistenie domácnosti.
- Poistenie domácnosti je poistenie všetkého, čo máte doma: elektroniky, cenností, peňazí, nábytku, oblečenia, ale aj vecí v nebytových priestoroch (napr. bicykla).
 
  1. Čo si mám predstaviť pod pojmom poistenie zodpovednosti za škodu?
- Poistenie zodpovednosti za škodu je voliteľné pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti alebo domácnosti, ktoré ochráni vás a vašich blízkych v prípade, ak spôsobíte škodu, väčšinou kdekoľvek v EÚ.
 
  1. Kedy môžem získať poistné plnenie?
- Poistné plnenie získate, ak nastane poistná udalosť, napr. požiar, výbuch, blesk, atď. a máte uzavreté poistenie nehnuteľnosti/domácnosti.
 
  1. Čo mám urobiť v prípade poistnej udalosti?
- Bezodkladne kontaktovať svoju poisťovňu. Poistnú udalosť je vždy potrebné nahlásiť okamžite, ako sa o nej dozviete. Po poistnej udalosti nemeňte vzhľad miesta poistenia – neupratujte, nenoste spotrebiče do opravy a pod., resp. ak je potrebné konať, aby sa napríklad zamedzilo zväčšeniu škody, je potrebné urobiť čo najdetailnejšiu fotodokumentáciu.
Technik musí mať možnosť zdokumentovať všetky relevantné faktory a správne stanoviť príčinu škody.
 
  1. Ak dôjde k poškodeniu nábytku/zariadenia, aká suma bude vyplatená?
- V závislosti od rozsahu poškodenia budú preplatené buď náklady na opravu, alebo náklady na kúpu nového nábytku (obdobnej veľkosti, vzhľadu, použitých materiálov).
 
  1. Kde sa píše alebo kto je oprávnená osoba v prípade úmrtia poisteného?
- Poistné plnenie v tomto prípade vstupuje do dedičského konania.
 
  1. Odkiaľ sa môžem dozvedieť, aké riziká mám kryté?
- Všetky informácie máte uvedené v poistných podmienkach, ktoré tvoria prílohu vašej poistnej zmluvy.
 
  1. Akým spôsobom môžem uskutočniť zmenu na svojej poistnej zmluve (zmena priezviska, zmena poisteného, zmena poistnej sumy)?
- Väčšinou všetky poisťovne majú na svojich internetových stránkach tlačivá, potrebné k uskutočneniu takýchto zmien. V prípade nejasností je k dispozícii call centrum poisťovne.