Bezpečnostné dvere

Bezpečnostné triedy

Viete čo sú to Bezpečnostné triedy ?

Každé bezpečnostné dvere by mali byť otestované podľa európskej norimy 1627 a podľa toho koľko vydržia sú zadelené do niektorej bezpečnostnej triedy.
Na Slovensku si môžete vybrať bezpečnostné dvere až z piatich bezpečnostných tried:

Výber bezpečnostných tried 1, 2, 3, 4, 5

1.trieda     2.trieda     3.trieda     4.trieda     5.trieda    


Tu platí pravidlo, čím viac tried tým lepšia firma a čím vyššia tieda, čím vyššie číslo a tým bezpečnejšie dvere.

Určite ten kto ponúka najvyššiu bezpečnostnú triedu, tým potvrdzuje svoje skúsenosti s najvyššou bezpečnosťou a najviac možností je určite aj znakom najväčšej firmy s potvrdenou profesionalitou.