TV Bývanie bezpečne 2012

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > TV Bývanie bezpečne 2012

V roku 2011 sme spustili televízny seriál Bývajme Bezpečne.
Seriál je jedinečný na Slovensku.
Periodicita seriálu je týždenná a doteraz bolo odvysielaných viac ako 60 častí.
Cieľom seriálu je vzdelávať, informovať, pomáhať zorientovať sa, odpovedať na otázky..., aby všetci mali správnu vedomosť ako bývať bezpečne. Aj preto máme stále viac odborných partnerov, ktorí  sa aktívne zapájajú do jednotlivých častí.
Seriál je vysielaný prostredníctvom CETV a regionálnych televízií po celom Slovensku.
Samozrejme je archivovaný na portály nášho občianskeho združenia Bývajme bezpečne.