Hasiči - Prevencia

Používanie kuchynských spotrebičov

Počas prípravy pokrmov na vianočný stôl odporúča Hasičský a záchranný zbor nasledovné opatrenia:

-         za žiadnych okolností nenechávať pripravovanú stravu na sporáku bez dozoru dospelej osoby,
-         vyvarovať sa opätovnému používaniu oleja, ktorý by sa mohol prepáliť a vzbĺknuť,
-         horiaci olej nehasiť vodou, ale zadusiť utierkou, uterákom a pod.
-         nepoužívané kuchynské spotrebiče je potrebné vypnúť z elektrického zdroja energie,
-         používať počas manipulácie s horúcimi materiálmi ochranné prostriedky,
-         zabrániť priamemu kontaktu s deťmi a zvieratami.

Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru