Bezpečnostná zárubňa

Produkty > Bezpečnostné dvere > Bezpečnostná zárubňa

 obsahuje viacnásobné integrované zosilnenia vo všetkých miestach uzamykania, ktoré znemožňujú jej roztrhnutie a prehnutie

 kotví sa do steny hrubými roxormi, ktoré znemožňujú vybúranie celej zárubne zo steny

 od tretej bezpečnostnej triedy môže obsahovať originál ADLO istiaci bod do podlahy, zaručuje vysokú pevnosť vo všetkých typoch podláh, tvorí najpevnejší istiaci bod a je základom pre bezpečnostné dvere tried 3, 4, 5

 samozrejmosťou je dizajn: obojstranné elektrolytické zinkovania, fosfátovanie, prášková vypaľovaná úprava, prípadne obloženie zárubne

Viac informácií na:
http://adlo.sk/index.php?id=83&lg=sk