Mestské Polície

Ako neprísť o bicykel

V súčasnej situácii, spojenej s každodenným skloňovaním nákazy COVID 19 je možné našťastie nájsť aj niektoré pozitíva. Jedným z nich je nesporne nárast záujmu ľudí o voľnočasové aktivity v prírode. Medzi ľahko dostupné patrí aj bicyklovanie, ktoré v poslednom čase zaznamenáva nebývalý rozmach. Obyvatelia vyťahujú z pivníc a garáží odložené športové náčinie a snažia sa ho opäť využiť pri športových aktivitách a relaxe v prírode.

Bicykel je jednoduchý a rýchly prostriedok pri ceste do zamestnania, športovaní, nákupe alebo len pri presune v meste alebo v obci. S tým však súvisí aj niekoľko problémov, ktoré sa týkajú bezpečného uschovania bicykla.  S príchodom jari a možností využitia bicykla sme zaznamenali aj nárast prípadov ich krádeží. Ako sa brániť pred zlodejmi a čoho sa má majiteľ bicykla vyvarovať? V tomto smere Vám prinášame niekoľko praktických rád.

  1. Riziko spoločných priestorov. Pokiaľ bývate v bytovom dome a vlastníte viac bicyklov, ich častým úložiskom sú tzv. „kočikárne“. Tento spôsob patrí medzi najmenej bezpečné. Pokiaľ má kľúč od dverí viac osôb, v prípade odcudzenia je takmer nemožné preukázať zodpovednosť konkrétnej osobe. Pokiaľ tu máte staršie bicykle a nemáte inú možnosť úschovy, aspoň bicykel uzamknite samostatne a navyše aj o nejakú pevnú prekážku, prípadne viacej bicyklov spolu. Sťažíte tak prípadnú krádež.
  2. Uzamknutie na verejnosti. Pokiaľ sa mu môžete vyhnúť, urobte to. Pokiaľ nie, použite pevný uzamykací mechanizmus alebo zariadenie. Lankové zámky sú riešením, pokiaľ ste na dohľad od bicykla a nespúšťaťe z neho oči, inak je prekonanie väčšiny z nich otázkou okamihu. Ak bicykel používate na nákupy, choďte aspoň dvaja a vymeňte sa pri ich strážení. Aj starší a nemoderný stroj môže byť pre zlodeja zaujímavý, čo i len ako dočasný prepravný prostriedok. Berte do úvahy, že aj pevne zamknutý bicykel môže prísť v nestráženom okamihu o sedlo či koleso, najmä ak sú istené rýchloupínačom a nie pevne dotiahnutou maticou.
  3. Uloženie v pivnici bytovky. Môže byť riešením, pokiaľ vlastníte pivnicu s bezpečnostnými dverami alebo aspoň s murovanou zárubňou a dverami s bezpečnostnou zámkou. Aj tu odporúčame vnútri bicykel uzamknúť. Drevené latkové dvere „istené“ visiacim zámkom ponúkajú stupeň ochrany bicykla, zabudnutého pred domom. Pokiaľ vlastníte špeciálny bicykel vyššej hodnoty, častou praxou v bytovkách je jeho vynesenie do bytu a uschovanie doma. Ani otvorený balkón do výšky 4. poschodia však nemusí zlodeja odradiť od krádeže.
  4. Garáž alebo pivnica v rodinnom dome. Môže vyhovovať, pokiaľ sú zabezpečené kvalitným bezpečnostným zatváraním a uzamykaním. Majte na pamäti, že nie všetko z reklamy naozaj spĺňa požiadavky bezpečnosti. Ak máte garáž v radovej zástavbe, dvere zaistite viac ako jednou zámkou. Berte do úvahy aj rizikovosť lokality (okrajová časť mesta a i.)
  5. Zaistenie nebytových priestorov elektronickou signalizáciou a MKS. Ak vlastníte iba starý Favorit či skladačku Eska, zrejme sme u Vás vyčarili úsmev na tvári. Situácia je iná, pokiaľ ste majiteľom horského bicykla či E-bicyklov v hodnote osobného auta. Celoodpružený bicykel alebo E-bicykel dnes stojí aj niekoľkotisíc €, preto pripadá do úvahy aj možnosť ich zabezpečenia v kombinácii s poistením. Realita je, že niekedy sa ním začneme zaoberať až po tom, ako sa sami staneme obeťou krádeže. V každom prípade majme doklad o kúpe aj detailné fotky bicykla, ktoré v prípade potreby uľahčia možné pátranie, jeho neskoršiu identifikáciu či riešenie poistnej udalosti.

Bezpečne uložený bicykel je ten, na ktorom práve jazdíme alebo ho pri oddychu držíme aspoň jednou rukou. Všetky ostatné prípady sú potenciálnym rizikom. Je len na nás, či sa o svojho miláčika a každodenného pomocníka nielen zodpovedne staráme, ale zároveň dbáme aj o jeho bezpečné uschovanie. V prípade krádeže často nejde len o hodnotu veci v peniazoch. Nespochybniteľný je náš vzťah k nej a zásah zlodeja sa tak prejaví aj na psychike obete. Oznámenia nešťastných cyklistov a majiteľov, ktorí práve prišli o svoj milovaný „bike“ sú toho dôkazom..

Niekoľko zásad, ktoré by sme mali dodržiavať pri bicyklovaní (sú často porušované) :

  • Po chodníku môžu jazdiť iba cyklisti, mladší ako 10 rokov !
  • Po priechode pre chodcov nejazdíme, môžeme iba bicykel tlačiť !
  • Jazdime ohľaduplne k ostatným a nezabúdajme na reflexné doplnky !

MsP Prievidza