Konferencia Security fórum 2013

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Konferencia Security fórum 2013

Konferencia sa konala pod záštitou Národného bezpečnostného úradu SR.
Hlavné témy:
Manažment rizík, prevencia kriminality, terorizmu
Objektová a fyzická bezpečnosť
Bezpečnosť informácií a kyberpriestoru
OZ Bývajme bezpečne malo prednášku na tému: Prevencia proti vlámaniu cez okná.
OZ Bývajme bezpečne bolo aj mediálnym partnerom celej konferencie.