Polícia - Prevencia

Letný deň strávený na kúpalisku môže návštevníkom znepríjemniť zlodej

Letný deň strávený na kúpalisku môže návštevníkom znepríjemniť zlodej. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave v tejto súvislosti vyzýva k dodržiavaniu nasledovných rád a odporúčaní!

 

Počas letných mesiacov sa v areáloch prírodných kúpalísk alebo pri bazénoch sústredí väčšia časť návštevníkov. Nepozornosť návštevníkov využívajú na páchanie trestnej činnosti i tzv. „vreckári“. Počas vášho kúpania sa v bazéne alebo počas vašej návštevy v stánku s občerstvením Vám môžu páchatelia odcudziť rôzne veci (oblečenie, kľúče, peniaze, mobil, kreditnú kartu, fotoaparát, doklady a iné cennosti).

V súvislosti s uvedeným druhom trestnej činnosti odporúčame dodržiavať návštevníkom kúpalísk nasledovné preventívne rady a odporúčania :

Skôr než opustíte svoje motorové vozidlo:

-          skontrolujte, či je vozidlo uzamknuté a zavrite na vozidle všetky okná

-          pri každom (aj krátkodobom) opustení vozidla nenechávajte v ňom autorádio, GPS zariadenie, peniaze, mobil, kufrík, kabelku, doklady a iné cenné veci na viditeľných miestach, riaďte sa heslom: ,,Auto nie je výklad“

-          v odkladacej skrinke vozidla si nenechávajte doklady, rezervný kľúč alebo iné veci

-          v nočných hodinách parkujte na osvetlených miestach

-          zodpovedným prístupom a rešpektovaním odporúčaní ochránite svoj majetok a zabránite prípadnému vlámaniu sa do vášho motorového vozidla.

Dbajte o svoju bezpečnosť a dodržujte rady polície:

-       neberte si na kúpalisko zbytočné cennosti, platobné karty, veľké sumy peňazí

-       zoberte si so sebou len potrebnú výšku peňažnej hotovosti

-       na voľne položené veci na deke má dohliadať jeden z vás (ak vám bude odcudzený váš majetok z voľne položenej deky, náhradu spôsobenej škody neočakávajte)

-       využívajte možnosť odložiť si svoje osobné veci  do skriniek alebo trezorov (ak objekt túto službu ponúka)

 

Aj počas letných mesiacov sú často využívané na prepravu na kúpaliská a jazerá bicykle a preto je obozretnosť nevyhnutná aj v súvislosti s týmto druhom dopravného prostriedku. Prípady krádeže bicyklov evidujú aj policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci. Za obdobie mesiacov Jún a Júl 2018 došlo k celkovo trom prípadom krádeže bicyklov, ku ktorým došlo v nočných hodinách. Doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil v týchto prípadoch bicykle, ktoré boli riadne pripevnené  na držiakoch určených k tomuto účelu na motorových vozidlách. Objasňovaním okolností týchto skutkov sa v súčasnej dobe zaoberáme a rovnako vykonávame všetky potrebné úkony smerujúce k náležitému objasneniu týchto krádeží.

Polícia odporúča cyklistom pri návšteve kúpalísk dodržiavať nasledovné rady :

-          pri odstavení bicykla na ulici použite vždy bezpečnostný zámok a snažte sa bicykel pripútať k pevnému bodu (stĺp, zábradlie, stojan); 

-          ak ste v prítomnosti viacerých cyklistov, dajte prednosť fyzickej prítomnosti jedného z vás pri odstavených uzamknutých bicykloch; 

-          zabezpečte si kvalitný kovový uzamykací systém; 

-          pokiaľ idete napr. do obchodu, bicykel sa snažte postaviť na také miesto, kam naňho z obchodu aspoň občas uvidíte; 

-          cenné veci a vybavenie bicykla si vždy zoberte zo sebou (napr. tachometer, tašky a pod.).

Na bezpečnosť návštevníkov frekventovaných kúpalísk budú počas letných mesiacov dohliadať aj policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a to formou hliadkovej a obchôdzkovej služby hliadok poriadkovej polície. Na zvýšenú bezpečnosť návštevníkov kúpalísk budú policajti upozorňovať i formou letákov a plagátov s preventívnymi radami k uvedenej problematike prevencie kriminality, ktoré budú distribuované priamo na kúpaliská.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava