Projekcia

Ako zvýšiť bezpečnosť v starších bytových domoch

Bývajme bezpečne
 
Bývanie je základná ľudská potreba. Vývoj v oblasti stavieb pre bývanie prešiel za tisícročia veľkým progresom. V súčasnosti sa na bývanie kladie celý rad požiadaviek. Okrem dobrého dispozičného riešenia bytov a domov, cez kvalitné technické a technologické zariadenia, ktoré umožňujú vysokú tepelnú, svetelnú a zvukovú pohodu až po bezpečnosť bývania. Každý človek, každá rodina má svoje vlastné špecifické požiadavky na bývanie. Preto je veľmi dôležité, aby projektanti a architekti najmä pri projektovaní individuálneho bývania (rodinný dom) poznali tieto požiadavky a špecifické potreby konkrétnych užívateľov, aby mohli práve na základe nich projekt bývania pripraviť.

V súčasnosti sa dostáva veľmi do popredia práve požiadavka na bezpečnosť. Táto požiadavka je odozvou na vandalizmus, kriminalitu a a zlé zaobchádzanie najmä v starších bytových domoch. V minulosti sa saturovala len kvantitatívna potreba výstavby bytov a požiadavka na bezpečnosť sa veľmi neriešila. Na základe negatívnych skúseností sa už aj do existujúcich starších bytových domov inštalujú rôzne bezpečnostné systémy buď mechanické alebo elektronické, ktoré majú ochrániť majetok a obyvateľov domu.

Niekoľko tipov ako zvýšiť bezpečnosť v starších bytových domoch

V súčasnosti sa mnohé staršie bytové panelákové domy obnovujú a zatepľujú. Práve v čase, keď sa pripravuje projekt zateplenia bytového domu, môžu obyvatelia týchto domov žiadať od svojich správcov, aby projektant v rámci projektovej prípravy obnovy a zateplenia domu, navrhol a vyriešil aj to, aby bola zabezpečená ochrana bytov a majetku obyvateľov domu. Išlo by najmä o riešenie vstupných priestorov, najmä o výmenu starých konštrukcií vstupných dverí a o inštaláciu elektromagnetických zámkov a príslušenstva, inštaláciu prístupového systému s kontrolou vstupu aj výstupu, o inštaláciu tlačidla núdzového otvárania, a ďalšie záležitosti. To by si vyžiadalo samozrejme aj zmenu vedenia rozvodov, na čo musí projektant pamätať. Častým dôvodom vstupu neoprávnených osôb do domu je zámienka doručovania rôznych zásielok. Preto je vhodné pri riešení rekonštrukcie vstupných priestorov bytového domu navrhnúť prístup k poštovým schránkam nie z vestibulu ale z vonkajšej uličnej strany bytového domu. Aj na to existujú už riešenia, ktorými sa predchádza tomu, aby boli schránky predmetom vandalizmu alebo poškodenia. Jedno z riešení je také, že poštové schránky sú prekryté elektronicky zabezpečenými dverami, ktoré môže odblokovať len poštový doručovateľ.

Pri starších typoch domov sú často dva vchody do domu. Jeden – hlavný – z ulice a jeden zadný, najčastejšie umiestnený od parkoviska. Ak chceme zabezpečiť naozaj dôslednú kontrolu vstupu do bytového domu, musí projektant riešiť bezpečnosť oboch vstupov. Na to sa niekedy zabúda. Obyvatelia domu investujú nemalé prostriedky na zabezpečenie hlavného vstupu do domu a bezpečnosť zadného vchodu riešia len pomocou mechanickej ochrany a písomnými pokynmi o zamkýnaní vchodu. Vhodné sú aj kamerové systémy, pričom veľmi dôležité je správne osadenie kamier. V praxi sa osvedčilo z bezpečnostného hľadiska použiť aj len atrapy kamier, ak obyvateľom domu neumožňujú skutočnú inštaláciu kamerového systému ich finančné možnosti.

Na slovenskom trhu sú v súčasnosti už rôzne bezpečnostné systémy, ktoré na vysokej úrovni buď mechanicky alebo aj elektronicky riešia bezpečnosť osôb a ochranu ich bytov a majetku v starších bytových domoch. Ak sa vlastníci bytov dohodnú na tom, že chcú túto situáciu riešiť, je vhodné poradiť sa nielen s odborníkmi na tieto bezpečnostné systémy, ale aj s projektantmi alebo architektmi. Možno práve architekt alebo projektant, ktorý robil projekt domu, v ktorom bývajú alebo ktorý pripravuje projekt obnovy a zateplenia tohto domu, bude vedieť obyvateľom najlepšie poradiť, aký systém bezpečnosti zvoliť, aby najlepšie vyhovoval potrebám vlastníkov bytov a bol by aj z finančného hľadiska prístupný možnostiam obyvateľov.