KONTAKT

Vážení návštevníci,

pokiaľ máte otázky týkajúce sa témy Bývajme bezpečne, pošlite nám ich emailom:  

mello@byvajmebezpecne.sk
o
zbyvajmebezpecne@gmail.com


Občianske a spotrebiteľské združenie Bývajme bezpečne
Námestie sv. Františka 18, Bratislava 841 04
IČO: 422 037 41
DIČ: 202 315 2648
Číslo účtu: 3746 995001 / 5600
Spoločnosť je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-908/90-363 67-1, dňa 12.11.2010
Pozn: Nie sme platcami DPH


Mgr. Daniel Mello – štatutárny zástupca
E-mail: mello@byvajmebezpecne.sk
ozbyvajmebezpecne@gmail.com
Tel: 0904 266 888