Leták Bývajme Bezpečne 2009

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Leták Bývajme Bezpečne 2009

Tento tlačený informačný materiál bol distribuovaný vo všetkých krajských mestách SR a vo všetkých pobočkách partnerov.
Jeho cieľom bolo priniesť dobré rady, čo urobiť a na koho sa obrátiť pri zabezpečení nášho bývania proti zlodejom. 
Celkový počet bol až 220 000 ks.
Pozrieť si ho môžete tu v PDF.