Publikácia Bývajme Bezpečne

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Publikácia Bývajme Bezpečne

Publikácia Bývajme bezpečne bola ďalším vyústením spolupráce medzi Odborom komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru a ADLO Bezpečnostné dvere.
Základom tejto publikácie bol televízny seriál Bývajme bezpečne, ktorý sa vysiela v regionálnych televíziách v priebehu roka 2008. Tento seriál sa nielen spracoval do tlačovej formy, ale hlavne sa obohatil o podrobnejšie informácie a vyjadrenia k danej problematike.
Publikáciu vydalo Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Odbor komunikácie a prevencie v spolupráci s firmou ADLO Bezpečnostné dvere.
Jej distribúcia bola zabezpečená nasledovne, respektíve ešte stálu ju nájdete:
1. Vo všetkých krajských a okresných riaditeľstvách Policajného zboru
2. Vo všetkých predajniach ADLO Bezpečnostné dvere 

      

Celú publikáciu si môžete pozrieť v PDF alebo vo Fotoarchíve.