Bezpečnostné okná

Cez okno potichu

Naozaj treba rozbiť sklo?

V súčasnosti už má väčšina obyvateľov Slovenska vymenené svoje staré drevené okná v byte, či rodinnom dome, za moderné plastové. Prináša nám to úsporu pri vykurovaní, ale aj skrášlenie a zútulnenie nášho bývania. Akosi automaticky predpokladáme, že aj ostatné potrebné vlastnosti okien si tým zlepšíme. Je to však skutočne tak ?

V poslednej dobe počet vlámaní cez okná prudko rastie. Nie je to však spôsobom, akým by sme predpokladali, teda rozbíjaním skla. Existuje spôsob oveľa zákernejší a nebezpečnejší. Jednoduchým vypáčením. Za použitia bežného malého skrutkovača sa moderné plastové okno dá zvonku otvoriť v priebehu niekoľkých sekúnd! Zradnosť tohto spôsobu je v tom, že je bezhlučný, nevyžaduje ani použitie veľkej sily a stačí na to len trocha šikovnosti. Bežné plastové okná sú uzamykané pohybom západiek po obvode okna, ktoré sa zasúvajú do protikusov na ráme okna. Ich zrada je však v tom, že ide len o minimálny, skôr symbolický dotyk, takže pri miernom zapáčení skrutkovačom západka vyskočí z protikusu. Opakovaním tohto po obvode sa postupne „odomyká“ celé okno, až sa jednoducho otvorí a páchateľ ľahko vniká dovnútra. Nezáleží pri tom na počte týchto západiek. Treba si uvedomiť, že aj cez balkónové dvere, či plastové dvere na terasu sa ktokoľvek dokáže dostať dovnútra rovnako jednoducho.