Leták Bývajme Bezpečne 2008

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Leták Bývajme Bezpečne 2008

Leták Bývajme bezpečne je ďalším pokračovaním spolupráce medzi Odborom komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru a ADLO Bezpečnostné dvere.
Cieľom tohto informačného letáku sú rady ako sa pred vykradnutím chrániť, čo to znamená bezpečne bývať, kedy si chrániť svoj majetok a mnohé užitočné odporúčania.
Leták vydalo Prezídium Policajného zboru, Odbor komunikácie a prevencie v spolupráci s firmou ADLO Bezpečnostné dvere.
Jeho distribúcia je zabezpečená nasledovne, respektíve nájdete ho:
1. Vo všetkých krajských a okresných riaditeľstvách Policajného zboru
2. Vo všetkých predajniach ADLO Bezpečnostné dvere
3. Rozposlaním do mnohých schránok po celom Slovensku