Mestské Polície

Ani dvor rodinného domu nemusí byť bezpečný

Dňa 7.3. 2011 11:55 hod. z dvora rodinného domu v Prievidzi odcudzil v ranných hodinách neznámy páchateľ bicykel. Hliadka MsP zistila, že bicykel sa nachádzal v garáži, kde páchateľ vnikol bez známok porušenia zámky na dverách, pričom príčinou mohlo byť nezaistenie jednej časti dverí. Majiteľovi vznikla škoda vo výške 188 EUR, vec bola oznámená ako podozrenie zo spáchania trestného činu Policajnému zboru SR.
 

14:55 hod. majiteľ rodinného domu v Prievidzi zadržal na svojom pozemku osobu, ktorá mu odcudzila z garáže kufrík s náradím. Privolaná hliadka MsP zistila, že podozrivý vošiel na pozemok rodinného domu cez zadnú bránku v oplotení, ktorej zaisťovací mechanizmus si otvoril. Vošiel do dvora, kde odomkol dvere na garáži pomocou kľúčov, ponechaných v zámke. Tu odcudzil kufrík s ručnou pílou v hodnote 45 EUR, no pri odchode bol pristihnutý obyvateľmi domu. Muž sa pokúšal o útek, v čom mu bolo zabránené. Následne bol predvedený na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti a podania vysvetlenia. Počas predvádzania kládol aktívny odpor a opakovane sa pokúšal sa o útek, preto museli byť voči nemu použité zákonné donucovacie prostriedky. Jednalo sa o Vladimíra O.(1965) z Handlovej. Na základe zistených skutočností bola vec odovzdaná Policajnému zboru SR.

Zdroj: Mestská Polícia Prievidza