Bezpečnostné dvere

Nespoliehajte sa na retiazku na vašich dverách

Ak vám zazvoní niekto koho nepoznáte a vy pootvoríte dvere zaistené bežnou retiazkou, nespoliehajte sa, že vám dnu nevojde.

Je všeobecne rozšírený názor, že ak nám pred našim bytom zazvoní neznámy človek, zaistíme si dvere retiazkou a pootvoríme ich, aby sme s ním mohli komunikovať a zistiť dôvod jeho návštevy, prípadne si pozrieť jeho poverenie, či služobný preukaz. A sme v presvedčení, že sme pritom my osobne, aj náš byt v bezpečí. Veď na to predsa retiazka na dverách slúži. A či nie? Skúšky ukázali, že tomu tak nie je !

Vytipovali sme najbežnejšie retiazky na dvere dostupné na našom trhu a namontovali ich na vchodové dvere do bytu. Po ich riadnom zaistení a pootvorení dverí sa náš figurant len váhou svojho tela a úderom pleca do dverí pokúsil vojsť do bytu. A pri všetkých sa dvere podarilo otvoriť a retiazku bez väčšieho úsilia prekonať ! A to bez použitia akéhokoľvek náradia ! Takéto skutočné prípady sa v poslednej dobe množia v policajných hláseniach a ich následky sú často závažné a alarmujúce.

O stanovisko, ako je to možné, sme sa obrátili na odborníka na bezpečné bývanie : „ Väčšina retiazok na dvere je uchytávaná do zárubne samoreznými skrutkami do plechu, alebo skrutkami do hmoždiniek. V oboch prípadoch však dochádza k vytrhnutiu skrutiek von zo zárubne, nakoľko sila pri náraze do dverí je v smere najmenšej únosnosti. Časť retiazky na samotných dverách zasa nemá dostatočne v čom držať, nakoľko je uchytená len v dreve, kartóne, či papieri. V niektorých prípadoch dokonca dochádza k roztrhnutiu oka samotnej retiazky.“ vysvetľuje Ing. Jozef Adame zo spoločnosti Adlo-bezpečnostné dvere.

Nech sa pri náraze udeje ktorákoľvek z týchto možností, označenie takýchto retiazok na dvere ako „poistné“ či dokonca „bezpečnostné“ je minimálne zavádzajúce. A svoj zmysel teda strácajú. Existuje ale riešenie na skutočne účinný a bezpečný spôsob pootvorenia dverí v prípade potreby? „ Už aj na slovenskom trhu sme zaregistrovali bezpečnostnú páku na dvere. Ide však o zariadenie nie dodatočne montované na dvere, pretože to trpí rovnakými nedostatkami ako retiazka, ale ako súčasť už pri kúpe dverí. Aby totiž mohlo účinne odolať nárazu – udávaná silou až 1 tony - musí byť vmontované do vnútra dverí aj zárubne už pri výrobe. Ovládané je jednoduchým pootočením gombíka zvnútra bytu.“ Bezpečnostná páka na dvere tak plne nahrádza funkciu klasickej retiazky, pričom máme istotu, že do nášho bytu sa dostane len ten, koho vpustiť sa sami rozhodneme.
Prečítajte si aj o neprekonateľných dverách do bytu.