Publikácia Bezpečné Bývanie

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Publikácia Bezpečné Bývanie

Na slovenský trh sme vydali publikáciu Bezpečné bývanie. Cieľom publikácie bola prevencia, predchádzanie vykradnutiu.
Obsahuje: Jednoduchosť vykradnutia, Strata pokoja - súkromia - majetku, Bezpečnosť a krása v jednom, Vaše otázky a rady od odborníkov.
Na jej tvorbe sa podieľali:
Prezídium policajného zboru - oddelenie prevencie
Allianz - Slovenská poisťovňa
ADLO - Bezpečnostné dvere
Jej distribúcia bola zabezpečená nasledovne:
1. Na všetkých krajských a okresných riaditeľstvách policajného zboru.
2. V celej sieti pobočiek Allianz – Slovenská Poisťovňa na celom Slovensku.
3. Vo všetkých značkových aj zmluvných predajniach ADLO po celom Slovensku. 
 
      

Celú publikáciu si môžete pozrieť v PDF alebo vo Fotoarchíve.