Polícia - Prevencia

SENIORI, nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnost páchanú na senioroch.
Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží. Páchatelia sa pod rôznymi zámienkami dostávajú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu, a podvodom či obyčajnou krádežou ich pripravia o úspory alebo cenné predmety.

Leták - SENIORI, POZOR nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov

Plagát - SENIORI, pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPARTNÍ