Konferencia Security fórum

OZ BÝVAJME BEZPEČNE > Konferencia Security fórum


 

V Rajeckých Tepliciach sa uskutočnil už 3.ročník medzinárodnej odbornej konferencie SECURITY FORUM 2011. Stretli sa na nej zástupcovia Prezídia Policajného zboru SR, Ministerstva vnútra, Národného bezpečnostného úradu, certifikačných orgánov a skúšobní, výrobcovia bezpečnostnej techniky a alarmov a aj naše Občianske združenie Bývajme bezpečne.              

Nosnou témou bolo bezpečné bývanie, ochrana proti kriminalite a vlámaniam, jej prevencii, a to z pohľadu legislatívy, ako aj praktického využitia občanmi. Z mnohých zaujímavých prednášok a prezentácií bolo jasné, že napriek tomu, že naša krajina je už viac rokov členom EU, ostáva ešte veľa práce pri zjednocovaní noriem a požiadaviek na výrobky bezpečnostnej techniky. Nároky, aby bolo možné takýto výrobok umiestňovať na našom trhu sú vysoké a stále sa sprísňujú.

Aby mal zákazník istotu, že kupuje výrobok skutočne bezpečný, ktorý mu reálne prináša ochranu jeho majetku, musí takýto výrobok absolvovať náročné skúšky v akreditovanej skúšobni, následne absolvovať certifikáciu, zatriedenia do príslušného stupňa utajenia v NBÚ, a to všetko navyše, okrem štandardných skúšok na trvanlivosť, bezpečnosť pri ovládaní, a iné, ktoré sú potrebné pri všetkých ostatných výrobkoch. Napriek tomuto sa v poslednej dobe na našom trhu reálne predávajú výrobky z ázijských krajín, ktoré žiadne z týchto skúšok nemajú, a dokonca sú označované ako „bezpečnostné“.

Občianske združenie zastupoval štatutárny zástupca Bývajme bezpečne Mgr. Daniel Mello.

Cieľom našej účasti bolo:
• odprezentovanie činnosti OZ Bývajme bezpečne
• predstavenie aktuálnych projektov
• popísanie nutnosti zaangažovania odborných partnerov
• oslovenie všetkých účastníkov konferencie na možnú spoluprácu

S radosťou môžeme skonštatovať úspešnosť našej prezentácie, o čom svedčila aj rozsiahla diskusia o potrebe nášho OZ Bývajme bezpečne. 

Táto dvojdňová konferencia, ktorá svojím tematickým zameraním je ojedinelou na Slovensku, opäť potvrdila nutnosť spolupráce jednotlivých orgánov štátnej správy a firiem pri predchádzaní kriminality.