KRIMI VIDEO: Preventívne rady pred požiarmi

V seriály Bývajme bezpečne už tradične poskytujeme rôzne preventívne rady a inšpirácie ako bývať bezpečne.
Jednou z najrizikovejších udalostí, ktorá môže nastať v rodinnom dome alebo v bytovom dome je Požiar.
Preto vypočujte si preventívne rady ako predísť požiarom a tiež sa dozviete o Dobrovoľných hasičských zboroch.
Spolupracovali: PhDr. Radovan Slobodník, PSS, Silvia Chlapíková, Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianska Turná, Ján Fabo, ADLO. Televízny seriál Bývajme Bezpečne je projektom Občianskeho združenia Bývajme bezpečne.