Obdobie škôd po letných búrkach prichádza

1.6.2009

Letné mesiace so sebou prinášajú opakujúce sa riziko živelných udalostí, kedy štandardne krátkodobo dochádza k nárastu škôd na majetku občanov v dôsledku náhlej výraznej zmeny počasia, ako sú napríklad letné búrky spojené s atmosférickými výbojmi alebo prívalovými dažďami, či víchricou alebo krupobitím. Toto obdobie začína v júni. V prípade, že sa budú búrky tak ako po minulé roky opakovať, očakáva Generali Slovensko za jún 2009 približne 400 poistných udalostí.

Uvedené očakávanie vychádza zo štatistík poisťovne za posledné 2 roky, kedy bolo v letnom období evidovaných takmer 1000 poistných udalostí tohto charakteru V júni 2007 v dôsledku víchrice, ktorá mala celoslovenský rozmer, bolo nahlásených až 453 poistných udalostí s poistným plnením vo výške takmer 400 000 € (cca. 12 mil. Sk). V nasledujúcom roku boli počas júna až augusta zaznamenané 3 výrazné živelné udalosti s počtom 532 nahlásených škôd vo výške viac ako 350 000 € (cca 1,1 mil. Sk). V súvislosti s letnými búrkami klienti najčastejšie hlásia čiastkové poškodenia striech, rozbité okná, poškodenie domov, plotov či zničené alebo poškodené autá z dôvodu spadnutia stromov a konárov.

Okrem škôd na majetku občanov sú do poisťovne hlásené v spomínanom období v súvislosti so živlami aj rozsiahle škody v poľnohospodárstve spôsobené víchricou, krupobitím či záplavou. Tieto riziká sú v poisťovni Generali Slovensko kryté v rámci poistenia poľnohospodárskych plodín. V roku 2008 bolo v súvislosti so živlami vyplatených z poistenia poľnohospodárskych plodín plnenie vo výške 1 440 616 € (43 400 000 Sk). Od apríla 2009, začiatku tohtoročnej poľnohospodárskej sezóny, bolo do poisťovne Generali Slovensko nahlásených 15 poistných udalostí spôsobených búrkami s poistnou rezervou cca. 100 000 € (3 012 600 Sk).

Mimo opatrení, ktorými by sa mali klienti snažiť pred búrkami aspoň čiastočne ochrániť svoj majetok či domov (uzatvárať všetky okná a balkónové dvere, odpojiť elektrospotrebiče z elektrického prúdu), je taktiež dôležité, aby po následkoch búrky nezväčšovali rozsah škody.