Aktuality

10.3.2023 Spoločnosť v Potvoriciach okrádali niekoľko mesiacov

Polícia v Novom Meste nad Váhom v decembri 2022 prijala trestné oznámenie vo veci zločinu krádeže, ku ktorej malo opakovane dochádzať v jednej miestnej firme v Potvoriciach. Pracovníci vo výrobe si totiž všimli a nahlásili chýbajúci materiál, ktorý síce evidovaný bol, ale fyzicky na prevádzke chýbal.

Polícia sa uvedeným prípadom začala intenzívne zaoberať a vykonala všetky potrebné procesné úkony za účelom zistenia páchateľa a vyvodenia trestne - právnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe, resp. osobám. Táto snaha sa oplatila.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Novom Meste nad Váhom vzniesol obvinenie voči trom osobám a to 32, 35 a 39 ročnému mužovi pre spáchanie pokračovacieho zločinu krádeže.

39 ročný muž bol zamestnancom spoločnosti, na ktorej sa rozhodol neoprávnene obohatiť. Po vzájomnej dohode aj s ostatnými páchateľmi spoločnými silami postupne odcudzili z výrobných a skladových priestorov spoločnosti mosadzné zuby slúžiace na výrobu vrtuliek do čerpadiel umývačky riadov v počte 1 200 000 ks o hmotnosti takmer 3.000 kg. Taktiež odcudzili cievky, na ktorých bol navinutý medený drôt slúžiaci na výrobu elektrokomponentov o hmotnosti takmer 2.220 kg.

Obvinený zamestnanec firmy mal zabezpečiť administratívne vykrytie materiálu v spoločnosti. Spolu s ostatnými obvinenými taktiež pomáhal pri nakladaní odcudzeného materiálu do vozidiel a jeho zakrytím tak, aby nedošlo k jeho spozorovaniu pracovníkmi SBS spoločnosti.

Odcudzený materiál páchatelia odovzdávali v zberných surovinách, pričom výnosy za jeho predaj si medzi sebou rozdelili.

Týmto konaním spôsobili poškodenej spoločnosti celkovú škodu vo výške viac ako  72.000 €.

O tom, či sú obvinení vinní a zaslúžia si spravodlivý trest rozhodne súd. Zákon v tomto prípade stanovuje výšku trestu v rozmedzí 3 až 10 rokov.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo policajného zboru Trenčín