Aktuality

22.5.2020 Vzali drevené hranoly spoza betlehemu

Koncom marca tohto roku vtedy neznámy páchateľ odcudzili dva drevené hranoly, ktoré boli uložené za postaveným dreveným betlehemom v Hanušovciach. Na základe tejto skutočnosti poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Hanušovce n/T začal v prípade trestné stíhania vo veci trestného činu krádeže. Následné vyšetrovanie preukázalo, že skutku sa mali dopustiť 4 miestne osoby. Išlo o mladých chlapcov, ktorí po vzájomnej dohode tieto drevené hranoly vzali. Dvom z nich ( 17 ročnému Martinovi a 19 ročnému Pavlovi ) bolo v tomto prípade aj vznesené obvinenie. U oboch mladíkov ide o opakovanú trestnú činnosť. Martin bol už za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý, bola mu uložená bloková pokuta ( dopustil sa krádeže v potravinách, išlo o priestupok proti majetku ). Aj Pavol už bol za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý ( dopustil sa priestupku proti majetku, išlo o krádež v potravinách ) a zároveň bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch právoplatne odsúdený za trestný čin krádeže. Obaja obvinení sú stíhaní na slobode.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov