Aktuality

9.2.2018 Polícia vystríha pred dôverčivosťou k cudzím ľuďom

Podľa policajných štatistík patria dôchodcovia a osoby vyššieho veku spolu s deťmi, ženami a handicapovanými spoluobčanmi k najohrozenejšej skupine obyvateľstva, ktorí sa najmä svojou dôverčivosťou a dobrosrdečnosťou, ale v mnohých prípadoch aj svojou neschopnosťou účinne sa brániť, stávajú obeťami násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Z násilnej trestnej činnosti sú to hlavne prípady úmyselného ublíženia na zdraví, lúpežného prepadnutia osôb a nebezpečného vyhrážania. Tieto osoby však často bývajú aj obeťami rôznych podvodov, ktorých cieľom je dostať sa k ich úsporám.

     Náročnosť objasňovania týchto prípadov ovplyvňujú neraz slabšie pamäťové vlastnosti poškodených osôb, najmä v súvislosti s popisom páchateľov, a rovnako tak ich oznámenia podané s väčším časovým odstupom.

     Je potrebné podotknúť, že pri páchaní tejto špecifickej trestnej činnosti ide o veľmi špekulatívnu, sofistikovanú, a najmä vynaliezavú skupinu páchateľov, ktorí sa vedia v okamihu prispôsobiť situácii a vedia veľmi dobre a logicky reagovať a argumentovať.

      V posledných dňoch polícia v Košickom kraji zaznamenala prípady spáchané doposiaľ neznámymi páchateľmi, ktorí sa vydávali za príbuzného poškodenej osoby. V jednom prípade sa páchateľ predstavil ako syn, ktorý žiadal poškodenú osobu, aby mu 2 dni po sebe previedla na účet finančnú hotovosť, čo poškodená aj urobila. Tretí deň ju opätovne požiadal o finančnú hotovosť, ktorú odovzdala neznámej žene. Celkovo tak poškodená osoba prišla o finančnú hotovosť vo výške 18.000 eur.

      Poškodená osoba v druhom prípade mala šťastie v nešťastí. Hoci ju „vnuk“, nachádzajúci sa údajne mimo mesta, požiadal o súrne požičanie finančnej hotovosti, ktorú mu poškodená vložila na účet, o 6.000 eur nakoniec neprišla. Okamžitým spätným telefonátom so „skutočným vnukom“ zistila, že sa stala obeťou dobre premysleného podvodu. Vďaka rýchlej reakcii sa podarilo zabrániť uskutočneniu transakcie a vzniku niekoľkotisícovej škody.

     Polícia v týchto prípadoch koná, začala trestné stíhanie pre trestný čin podvodu  a po páchateľoch intenzívne pátra.

     Polícia vyzýva nielen seniorov, ale i ostatných občanov, na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali za účelom získania ich finančných úspor alebo cenností. Akékoľvek telefonické požiadanie o finančnú hotovosť si najprv overte u ďalších blízkych, prípadne príbuzných osôb, alebo kontaktujte políciu už pri prvých náznakoch, že vás chce niekto uviesť do omylu a pripraviť o financie.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo policajného zboru Košice